Snelle en gratis levering!

NU VERKRIJGBAAR IN BENELUX

DE ORIGINELE CAPSULA MUNDI

Nu winkelen

Privacybeleid

Wie we zijn

Ons websiteadres is: https://coconbenelux.com

Ons privacybeleid

SOLUTION ARCHITECTS BV, handelsnaam Cocon Benelux – Privacybeleid

Versie 12-2023

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Solution Architects bv vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder meer dat:

  • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • dit doen wij via deze privacyverklaring;
  • we beperken onze verzameling van persoonlijke gegevens tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij respecteren uw recht om op uw verzoek uw persoonsgegevens ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Solution Architects bv is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit aandachtig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 07-12-2022 00:00:00.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Wanneer u onze webwinkel gebruikt, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• Facturatie adres
• E-mailadres
• Betalingsdetails
• Geslacht
• IP adres

Registratie
Voor bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de persoonlijke gegevens die u verstrekt via de door u gekozen gebruikersnaam. Deze gegevens bewaren wij zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Toegangsportaal
Ons portaal geeft u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Het verwerken van uw bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze te verwerken. Indien dit voor een goede afhandeling noodzakelijk is, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer hierover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Advertentie
Naast de informatie op onze website kunnen wij u ook informeren over onze nieuwe producten en diensten:
• per post
• per email
• via sociale media
• Telefonisch

Contact Formulier
Via onze webwinkel bieden wij de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te kunnen afhandelen. U kiest zelf welke informatie u verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze online winkel toont geen advertenties van derden.

Openbaarmaking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk aan logistieke bedrijven of financiële instellingen.

Koekjes
Op onze website worden cookies gebruikt. Ook via door ons ingeschakelde derde partijen worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er geen melding getoond waarin wordt uitgelegd waarom wij cookies gebruiken. Het voortgezet gebruik van onze website beschouwen wij als toestemming voor dit gebruik van cookies.
U bent vrij om cookies uit te schakelen via uw browser. Houd er rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.
Met derde partijen die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. Wij hebben echter geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en tot slot anonimiseren wij de IP-adressen.
We hebben IP-anonimisering op onze website ingeschakeld. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat uw IP-adres door Google wordt ingekort voordat u onze website bezoekt. Google doet dit automatisch binnen EU-lidstaten of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) die alle informatie tussen u en onze website beschermen wanneer u persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om uw bestellingen af te handelen, inclusief de garantie. Vervolgens bewaren wij gegevens maximaal één jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Ook kunt u ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek tot gegevensexport indienen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u wilt dat wij de verwerking van persoonsgegevens beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het betreffende cookie mee te sturen. Dit kunt u vinden in de instellingen van uw browser. Als de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerking van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact details
Solution Architects bv, handelsnaam Cocon Benelux.
info@coconbenelux.com

 

Sluiten
Sluiten
Winkelmandje (0)

Geen producten in je winkelmandje. Geen producten in je winkelmandje.